Vad är ett sedumtak?

Det finns många varianter att välja på när du ska byta tak eller bygga nytt hus. Taket syns väldigt mycket och påverkar därmed hela intrycket av din bostad. Även om tegeltak var väldigt vanligt tidigare och både papp- och plåttak är vanliga numera är det gröna taket en gammal klassiker som börjat komma igen.

Gröna tak eller sedumtak

Gröna tak är samlingsnamnet på tak som har någon form av växtlighet på sig istället för de vanliga taken. Ett tak kan till exempel ha jord och gräs på sig men det kan också ha växtlighet av varianten sedum. Det här taken odlas fram i stora sedumodlingar, skärs ut, transporteras och i princip planteras på taket. Det ger en god isolering, bra ljuddämpning, vackra tak med lantlig känsla men har givetvis också sina nackdelar.

Tjockt tak

Ett tak av sedum väger många gånger mer än både papptak och plåttak vilket gör att själva baskonstruktionen av http://takläggarengöteborg.se måste vara grövre än för andra tak. Om arkitekten ritat in ett papptak ska ni prata med en bra takläggare innan ni väljer att byta till sedumtak istället. Eftersom egenvikten blir högre på taket kommer det behöva vara mer robust vilket i sin tur gör att kostnaden för baskonstruktionen drar iväg en aning.

Kostar mycket

Be gärna flera olika takläggare om offert på sedumtak men sammantaget kommer du se att det är bra mycket dyrare att lägga än klassiska tak. Dels är materialet inget som produceras på några minuter utan måste odlas fram och därmed binder det kapital som producenten måste ha igen. Hanteringen är krävande eftersom både dränering måste läggas på rätt nivå utifrån takets lutning och jord samt sedum ska upp på rätt sätt.

Ingen vanlig takläggare

Det här är ett specialtak och speciella omständigheter kräver speciell kompetens. Numera finns det ganska många takläggare som hanterar den här typen av tak men det är långt ifrån alla. När ni går ut och ber om offerter, ta gärna in referensuppdrag på sedumtak så ni vet att leverantören har erfarenheten som krävs.

Ett grönt tak är både bra för miljön, vackert att titta på och lyfter hela området eftersom det bidrar med grönska. Däremot kostar det en del att montera och det ska dessutom gödslas efter två år och därmed genomgå en slags service. Om det är rätt tak för er eller inte är ett beslut som varje familj själva måste fatta. Oavsett vad ert val blir kan vi konstatera att det är intressant när man väcker liv i ett gammalt hantverk.