Så underhåller du taket

Inget hustak är helt underhållsfritt och det krävs att man gör vissa insatser för att hålla taket i gott skick så länge som möjligt. Det kan vara en stor fördel att se över taket några gånger per år, för att i ett tidigt skede kunna åtgärda eventuella problem. Kanske behöver en takpanna eller någon annan del bytas ut, och då kan man snabbt kontakta en takläggare eller åtgärda problemet på egen hand om man upptäckt det i tid.

Håll taket rent
Mossa som växer på taket måste avlägsnas så snart som möjligt för att undvika att fukt kommer in under takpannorna. Det går bra att borsta bort mossan eller tvätta taket med högtryckstvätt. Gör man inte det kan fukten på sikt leda till stora fuktskador eller att pannorna fryser sönder så det bästa är att inte vänta för länge utan ta tag i det i ett tidigt skede med https://takläggarestockholmslän.se. Samtidigt bör man passa på att rensa bort grenar, barr och annan smuts från hängrännorna så att det inte blir stopp.

Se över takpannorna

Tar man tegel- eller betongpannor på taket är det viktigt att man byter ut skakade delar för att skydda den underliggande pappen mot fukt. Ser man en trasig panna på sitt tak bör man genast byta ut den eller kontakta en takläggare som kan åtgärda problemet för att undvika stora skador. Det kan också vara en god idé att lyfta på pannorna då och då för att kontrollera hur underlagspappen ser ut. Är den skadad bör även denna bytas ut så kolla noga efter glipor och sprickor.

Byt ut sliten eller rostig plåt

Plåtdetaljer har en tendens att rosta och bli slitna långt före själva takytan så det är viktigt att ta en extra koll runt skorsten, ventilationsdon och eventuella takfönster. Om några delar är rostiga eller sitter löst bör dessa bytas ut, och för att försäkra sig om att det ska hålla tätt i framtiden är det bra att vända sig till en takläggare som kan se över och åtgärda felen.

När man ser över sitt tak och hittar problem som behöver fixas beror det lite på vilken typ av problem det är om man behöver anlita en takläggare eller inte. Vissa underhållsarbeten, som att hålla rent, kan man göra själv men man ska alltid se till att använda skyddssele. Att vistas på tak kan vara farligt och säkerheten är alltid viktig. När det kommer till större reparationer som man känner sig osäker på är det bättre att anlita en kunnig hantverkare.