Varför välja factoring med regress trots mindre säkerhet

När fördelarna med factoring utan respektive med regress ställs mot varandra kan det se klart mer fördelaktigt ut att välja bort regressen. Även om det kostar något extra är man säker på att få betalningen för de produkter eller tjänster som sålts. Delvis är det sant men det många inte tänker på är att säkerheten inte är så stor som man vid en första anblick kan tro.

Första nackdelen är att betydligt färre fakturor kan säljas. När det inte finns någon regress måste finansbolaget vara mycket mer noggrann gällande vilken kreditrisk de vill ta. De kommer därmed att göra en kreditbedömning på den kund som fakturan är ställd till och därefter avgöra om det är värt för dem att köpa denna faktura.

Det enklaste är att ha ett enda system och därmed inte ibland ha regress och ibland inte ha detta. Men genom att välja factoring utan regress kommer en hel del av företagets fakturor inte kunna säljas.

Andra nackdelen är att fakturan ändå kan komma tillbaka. Många tror att factoring där regress inte finns innebär att man säljer sin faktura och sedan aldrig mer behöver bry sig om den skuld som kunden har till dig. Men så är det inte. Även om finansbolaget betalat ut summan för fakturaköpet så kan kunden bestrida fakturan vilket innebär att den går åter till dig. Ett finansbolag kan aldrig ta emot dessa frågor då det handlar om vilka produkter eller tjänster som anses blivit sålda.

I det fall som fakturan bestrids kommer den alltså tillbaka till dig. Därmed spelar regress inte någon roll.

Tredje nackdelen är att enbart ”säkra” fakturor köps utan regress. Som nämnts under första punkten kommer finansbolagen vara betydligt mer noga när de köper fakturor utan att ha regressrätt. Det innebär därmed att de nästan enbart köper de fakturor där kreditrisken är mycket låg. Att sälja dessa utan regress fyller därmed inte någon funktion då risken för att inte få betalt är låg. Därmed kan lika gärna ett lägre pris betalas för factoring med regress.

Finns även fördelar

Problemet med factoring där regress inte används är främst att kunderna övervärderar denna tjänst och den trygghet som den ger. Det innebär alltså inte att man aldrig mer behöver ta ansvar för en faktura som är såld. Men självklart finns även fördelar eftersom tjänsten annars inte hade erbjudits av finansföretagen.

Fördelen sitter just i säkerheten. En säkerhet i att få betalt – i alla fall om inte fakturan bestrids av kunden.