Sund konkurrens inom snickeribranschen

De flesta vet att det finns flest svartjobbare inom yrket snickare idag och det skapar en stor obalans i branschen som stressar många företag. Det går lätt att få tag på snickare som jobbar svart och det verkar vara mer attraktivt för folk än att välja att betala för ett företag som sliter snyggt och lagligt.

Utveckling med nackdelar
Sveriges utveckling går i raketfart framåt och det är många nya industrier, bostäder och lokaler som ska byggas och det ska gå fort. Det råder brist på snickare inom många inriktningar idag och det är inte direkt arbetsbrist. Detta medför att det är många snickare som ser möjligheten att tjäna stora summor pengar utan att behöva skatta då dom lätt göms i havet av snickare där ute.

Det har kommit in många anmälningar de senaste åren om både svartjobbare, skattefusk, mutor och olagliga snickare som inte fått arbetstillstånd i Sverige. Detta betyder att många snickare idag måste konkurrera med olaglig verksamhet vilket inte alltid är lätt då fler och fler verkar söka sig till de billigare alternativen som ofta då är byggfusk och svartjobb.

Hur jobbar man emot detta idag?
Sveriges byggindustrier är en organisation som har detta som en av deras hjärtefrågor och driver detta framåt mot en förbättring. Dom jobbar för att man ska ändra i regler och lagar så att det ska bli lättare för de som jobbar vitt som snickare att driva sina företag med större vinster. De jobbar också för att de som jobbar som snickare – stockholm svart inte ska kunna livnära sig på detta då det inte finns någon rättvisa i detta.

Man menar att det ska införas en regel om att man måste anmäla till skatteverket vilka snickare som befinner sig på varje arbetsplats inom byggindustrin idag så att man kan kontrollera att alla som jobbar där jobbar lagligt.

Det jobbas ständigt inom organisationen Sveriges byggindustrier med att förbättra arbetsvillkoren för snickare idag så att det är lättare att driva sin firma med sina medarbetare på ett lagligt och förnuftigt sätt. Det kommer inte bli bättre inom yrket snickare med mer lagar och regler men att följa det regler som finns och hårdare kontroller av dessa regler är definitivt viktigt.

Det blir en stor konkurrens för Sveriges snickare idag då det finns de som jobbar utan tillstånd. Det är vanligt att människor som inte fått lov att vistas i Sverige kommer hit och jobbar svart. De är svåra att få tag på och kontrollera då de jobbar fort och anonymt. Det är viktigt att man som privatperson och företag som anställer snickare tar sitt ansvar och anställer snickare som följer dessa lagar och regler så att det kan bli en rättvis bransch med en sund konkurrens bland snickare.