Vilka personliga egenskaper krävs för att bli en bra begravningsentreprenör?

Yrket som begravningsentreprenör kan stundtals vara svårt. Det är ett yrke där man dagligen, eller nästintill dagligen, möter människor i sorg. Således är det viktigt att man är empatisk och kan hantera personer som befinner sig i svåra, mänskliga situationer.

Det är dock ett yrke som inte bara kräver god psykisk hälsa för en begravningsbyrå för folk i stockholm– utan även god fysisk hälsa. När avlidna ska hämtas kan det bli en del tunga lyft. Nämnas bör dock att det finns hjälpmedel för detta idag, som underlättar arbetet markant.

Den som jobbar på en begravningsbyrå tillhandahåller en tjänst. För att kunderna ska bli nöjda bör man även ha en god känsla för service. Yrket kan alltså kräva ganska mycket – men för rätt person kan det vara ett jobb som passar som handen i handsken. Läs mer om egenskaperna nedan.

Känsla för service

Nära anhöriga till en avliden går till en begravningsbyrå för att få hjälp med det praktiska kring en begravning. Det kan handla om samordning med florister, representanter från kommunen, jurister och stenhuggare. Inför en begravning krävs många olika kompetenser för att det ska bli ”rätt”. En stor del av tjänsten är just att samordna olika yrkesgrupper.

När ett tjänsteföretag gör ett jobb åt en kund krävs god känsla för service. Det är viktigt för att kunden ska känna sig trygg och nöjd, men också för att skapa, och bibehålla, ett gott rykte för firman.

Empati

Med goda empatiska förmågor har man enklare att hantera människor i sorg. Genom att leva sig in i situationen som kunderna upplever, blir det enklare att veta hur de vill bli bemötta. Det här är en förutsättning för en lång och god karriär på en begravningsbyrå.

Psykiskt stabil

Att jobba med dödsfall och svåra mänskliga situationer på daglig basis påverkar psyket. Vissa påverkar det mer än andra. Den som är psykiskt stabil kommer ha lättare att hantera jobbet.

God fysik

Även om det idag finns hjälpmedel som underlättar den fysiska delen av jobbet, krävs det fortfarande viss styrka i arbetet. När avlidna människor ska hämtas blir det som regel en del tunga lyft. Den som har en god fysisk kommer ha lättare att utföra arbetet.

Organisatorisk

Mycket av arbetet på en begravningsbyrå handlar om att organisera och att samordna. Exempel på yrkesgrupper som kan behövas inför en begravning är som följer:

  • Stenhuggare
  • Florister
  • Jurister
  • Representanter från kommunen
  • Bouppteckningsförrättare
  • Cateringfirmor
  • Kisttillverkare