Vad kostar det att ha en hemsida i årsavgift?

Att ha en hemsida kan kosta ca 100kr per år – men även flera tusen kronor. Det beror lite på vilket webbhotell som används samt om en webbyrå har ansvar för den eller inte. Vilken tjänst som passar dig bäst beror främst på din egen kunskap inom området samt hur många hemsidor du behöver.

Det finns sätt att både skapa och ha hemsida helt gratis. Det är via hemsideportaler eller bloggportaler. Men att välja detta alternativ innebär istället att reklam kommer att synas på hemsidan eller att en rad olika tjänster är låsta. Dessutom kan du inte ha ett helt personligt domännamn.

Webbhotell

De flesta som skapar hemsidor väljer därmed att ha hemsidan hos ett webbhotell. Därmed blir det avgörande vilket webbhotell som används. Det vanligaste är att det uppstår en årsavgift för att ha konto hos webbhotellet. Därutöver betalas en årlig summa för varje hemsida.

Ett exempel kan vara att årsavgiften är 1000 kr och att du sedan får betala 125 kr per domän/hemsida. På detta sätt skulle alltså det kostar dig 1125 kr per år att ha en hemsida hos detta webbhotell. Denna lösning är bäst om du har många hemsidor eftersom den rörliga kostnaden (per hemsida) är låg och den fasta kostnaden hög.

Har du däremot bara behov av en enda hemsida kan ett webbhotell väljas som erbjuder fastpris per hemsida. Det kan exempelvis innebära 250 kr per år. Men då får man enbart ha en enda hemsida. Billigare för dig som enbart har en eller ett par sidor. Med en hemsida hos detta webbhotell skulle alltså årskostnaden bli 250 kr.

Webbyrå

Om du anlitar en webbyrå för att bygga hemsidan bör du alltid vara noga med att fråga om det kommer vara du som äger och hanterar sidan eller om de gör detta. Det kan låta smidigt att det är en webbyrå som har hand om sidan och att du därmed bara kontaktar dem om någon ändring ska ske. Men inget företag jobbar gratis så första frågan blir då vad du behöver betala för denna tjänst.

Ett exempel kan vara att du måste betala 2500 kr till denna webbyrå. För detta uppdaterar de systemet, ser till att inte några buggar uppstår samt kan göra mindre ändringar enligt ditt önskemål. Är det större ändringar och tillägg kan det däremot uppstå andra kostnader.

Samtidigt innebär detta alternativ även att du kan ha svårt att flytta din hemsida till en annan webbyrå. Om den ligger på deras server och du inte har tillgång till inloggning kan du inte heller välja annan leverantör av den digitala tjänsten. Med andra ord blir du ”låst” till en och samma webbyrå så länge som du vill ha den hemsida som de byggt. Men vad händer om du vill byta sida, byta leverantör eller göra egna ändringar?

Ett annat alternativ är att du har äganderätten till hemsidan men abonnerar på tjänsten som innebär uppdateringar och service. Därmed ges samma service som ovan men istället för att din webbyrå ska ha ensamrätt över sidan så har du total kontroll.