Vad tjänar en fastighetsförvaltare?

Funderar du på att börja jobba med fastighetsförvaltning? Det är ett ganska populärt yrke, som många anser vara omväxlande och roligt, samtidigt som det är utmanande. Dessutom är lönen generellt något högre än snittet, och hos rätt arbetsgivare och med god erfarenhet kan man få en mycket bra lön.

Men vad ligger egentligen lönen på? Enligt en källa vi tittar på ligger den på 34 365 kronor i månaden. Källan har, enligt egen utsago, 420 referenser i varierande ålder och med varierande grav av erfarenhet, runt om i hela landet. Tittar man lite närmare på statistiken ser man också hur detta skiljer sig åt.

Från Västerbotten tycks de bara ha en referens från någon som jobbar med fastighetsförvaltning. Den här personen är 21 år och har 0 års erfarenhet. Lönen? Strax under 19 000 kronor i månaden. Det här är givetvis missvisande, då den som är äldre och har mer erfarenhet kommer mycket sannolikt kommer att tjäna mer.

Varierar mycket mellan de olika länen i landet

Med det sagt, så kan det ändå variera en hel del mellan de olika länen. Till exempel har ett okänt antal referenser i Gotland en medelålder på 41 år och en snitterfarenhet på 20 år. Medellönen för dem eller för den ligger på 19 700 kronor. Tittar man på Stockholm, där medelåldern är 38 år och snitterfarenheten 5 år, ligger medellönen på nästan 36 000 kronor i månaden. Inte långt ifrån det dubbla jämfört med Gotland alltså. Detta trots att referensen eller referenserna på Gotland har fyra gånger längre erfarenhet i snitt.

Men så ser det ut för de flesta yrken. Löner varierar beroende på var i landet man befinner sig, och är inte sällan högre i storstäderna, och lägre på glesbygden. Tittar man däremot på Värmland, som till stor del består just av glesbygd, så är lönerna för fastighetsförvaltare stockholm inte särskilt långt ifrån hur det ser ut i Stockholm. Här har man en snittlön på 35 000 kronor, en medelålder på 40 år och en snitterfarenhet på åtta år.

Intervaller och lönegrupper

Statistiken fördelas också enligt olike intervaller som baseras på lönenivån. Här kan man till exempel utläsa att den enskilt största lönegruppen för fastighetsförvaltare stockholm är 36 000 – 38 999 kronor, där 17,86 % av referenserna befinner sig. Det här är alltså högre än medellönen för en fastighetsförvaltare stockholm, men så finns det också fler som har mindre än det, och färre som har mer än det.

Den näst största lönegruppen är 30 000 – 32 999 kronor, där 17,14 % av de tillfrågade befinner sig i. Den tredje största är 33 000 – 35 999 kronor i månaden, där 14,05 % befinner sig. Det är ungefär hälften av referenserna som jobbar med fastighetsförvaltning som befinner sig i något av dessa tre intervall. 50 % tjänar av källans referenser tjänar alltså mellan 30 000 och 38 999 kronor.

I den absoluta lönetoppen ser vi att 0,24 %, alltså någon enstaka referens, tjänar mellan 58 000 och 63 999 kronor. 0,71 % tjänar mellan 52 000 och 57 999 kronor.